Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

Waarom bouwden wij Code 544…

Onze drijfveer…

Elk jaar zijn er zo’n 10.000 uithuiszettingen, dat wil zeggen 10.000 gezinnen met kinderen die gedwongen uit hun huis worden gezet. Dat zijn er 10.000 te veel. Een groot aantal hiervan – zo’n 70%  of 7.000 - zijn te wijten aan wanbetaling door de huurders of het verkeerd inschatten van de huurprijs.

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst houden zowel de eigenaar als de huurder geen - of te weinig - rekening met de verhouding tussen de huurprijs enerzijds en de inkomsten van de huurder anderzijds.

Normaal besteedt men 40% van het globale gezinsinkomen aan huisvesting. Binnen deze verhouding bevinden zowel de huurder als verhuurder zich in een comfortabele positie. De eigenaar verhuurder is zeker dat zijn huur betaald wordt, de huurder is zeker dat hij elke maand zijn huur kan betalen en voldoende overhoudt om comfortabel van te leven.

Boven deze grens van 40% begeven zowel de huurder als de verhuurder zich in de risico - soms  gevarenzone -. De huurder heeft maar een kleine financiële tegenslag nodig om in moeilijkheden te geraken waardoor deze zijn huur niet meer kan betalen.

Bij het bepalen van deze verhouding wordt door de huurder vaak geen rekening gehouden met de kosten van de elementaire - (gas, water, elektriciteit) en de secundaire nutsvoorzieningen (internet, TV, telefoon, …). Deze zaken over het hoofd zien gebeurt nog veel te vaak.

Eens men meer dan 60% van zijn inkomsten besteedt aan huisvesting is het gevaar van wanbetaling van bij de aanvang van de huurovereenkomst al nadrukkelijk aanwezig. De huurovereenkomst is reeds van bij de ondertekening gedoemd om op korte termijn te mislukken.

In dat geval sturen we de huurder door naar het huurdersplatform. Deze hebben een zicht op sociale woningen, huursubsidies,....

Zo dragen we bij aan de doelstelling van minister Homans om voor iedereen de toegang tot een kwaliteitsvolle betaalbare woning te verzekeren.

Op basis van deze gegevens “neen” durven te zeggen tegen een potentiële huurder gebeurt omwille van de te beperkte ervaring of professionalisme in hoofde van de eigenaar/verhuurder helemaal niet.

De problemen van wanbetaling en de gevolgen hiervan, zoals de uithuiszetting, zijn in deze gevallen dikwijls al in de kiem aanwezig bij het sluiten van vaak slechte huurovereenkomsten.

Code 544 wil inspelen op dit gebrek aan professionaliteit en de private eigenaar een tool bieden door deze nog vóór het sluiten van de overeenkomst te wijzen op een aantal cruciale zaken.

Zo is de tool van de “huurbarometer” die Code 544 aanbiedt een ideaal instrument om de verhouding tussen inkomsten van de huurder en de reële huurprijs (huurprijs te vermeerderen met de kosten) nog voor het sluiten van de overeenkomt in kaart te brengen en op basis hiervan zowel de eigenaar verhuurder als de huurder te wijzen op een mogelijke wanverhouding.

Naast deze selectie beschikt de eigenaar verhuurder over een platform waarbij hij uit een keuze van huurders een huurovereenkomst kan sluiten waarbij op basis van de gegevens in deze overeenkomst zowel de huurder als de verhuurder worden verwittigd (aan de hand van alerts) wanneer bijvoorbeeld de huur kan worden opgezegd, wanneer een indexatie mogelijk is,..

De eigenaar verhuurder wordt ook begeleid in de opstelling van de huurovereenkomst waarbij hij, vanuit het Code 544 platform, verschillende “handelingen” online kan verrichten.

Heeft de eigenaar verhuurder vragen dan staat een team van ervaren juristen klaar om de eigenaar verhuurder bij te staan met juridisch advies. Code 544 beschikt over een ruime rubriek FAQ, biedt de verhuurder de mogelijkheid telefonisch of schriftelijk advies te vragen of een afspraak te maken met deze juristen op kantoor.

Is het al te ver gekomen en is de huurder gestopt met de betaling van de huur, dan voorziet Code 544 de mogelijkheid om de eigenaar verhuurder bij te staan in zijn geschil voor de Vrederechter, met de opstelling van een verzoekschrift of dagvaarding.

Code 544 ondersteunt en begeleidt de eigenaar verhuurder van voor het sluiten van de huurovereenkomst tot na de ontbinding ervan.

De huurder geniet de mogelijkheid om, vooraf, zijn inkomsten te toetsen aan de kosten van huisvesting van het door hem gekozen pand, en kan bij onvoldoende middelen een beroep doen op de vangnetten die de overheid de huurder biedt, zoals huursubsidies, SVK’s, OCMW, … waarnaar Code 544 graag doorverwijst.

Code 544 is het complete digitaal aangestuurde platform waarbij zowel proactief als curatief de verhuurder en de huurder worden begeleid van bij het sluiten van de overeenkomst en gedurende de looptijd ervan.

Met Code 544 zou het aantal uithuiszettingen drastisch verlaagd moeten kunnen worden en de private eigenaar verhuurder binnen een professionele omgeving beter worden ondersteund.

Uw huurmogelijkheden berekenen?

Doe de huurbarometertest!

Lid worden?

Bekijk hier onze formules

Reeds lid?

Ga naar uw online dossiers

Een afspraak maken?

Contacteer ons