Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FUQ 8. Ik stel vast dat mijn huurder zijn appartement op AirBnB te huur aanbiedt. Is dit toegelaten en wat kan ik hieraan doen?

U bent eigenaar van een appartement dat u verhuurt aan een jong koppel dat daar haar hoofdverlijfplaats heeft gevestigd.

Uw huurders hebben de gewoonte om ieder jaar een maand op reis te gaan. Bij toeval stelt u vast dat zij een centje bijverdienen door het appartement op AirBnB aan te bieden tijdens de maand van hun afwezigheid.

U vindt dit absoluut niet fijn en weet niet wie er in uw pand verblijft. Kan dit eigenlijk wel en kan u hier iets tegen ondernemen?

Artikel 1709 B.W. stelt dat men te maken heeft met verhuring van goederen van zodra een partij zich verbindt om aan de andere het genot van een zaak te geven gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs.

Aangezien men met AirBnB een pand ter beschikking stelt tegen betaling hebben we te maken met verhuring en zijn de regels in verband met huur van toepassing.

De ter beschikking stelling van een pand aan een derde, tegen betaling maakt bijgevolg onderhuur uit.

De volledige onderverhuring van een pand is conform artikel 4 § 2 van de Woninghuurwet verboden. Hier ondervindt uw huurder dan ook zijn eerste probleem. Met AirBnB doet hij dat wel en schendt hij dus de Woninghuurwet.

Daarenboven is ook de gedeeltelijke onderverhuring, bv het aanbieden van een kamer of poolhouse verboden, tenzij de huurder de toestemming van de verhuurder verkreeg. In deze casus werd de toestemming niet verkregen en begaat de huurder ook hier een overtreding.

Maar dit is niet de enige zorg van de huurder.

Aangezien bij Woninghuur het pand enkel bestemd is voor private bewoning, miskent de huurder met het doorverhuren van een gehuurd goed, de bestemming tot private bewoning. De huurovereenkomst voor een goed bestemd als hoofdverblijfplaats bevat immers niet de bestemming van ‘vakantiewoning’.

Tenslotte is het de huurder niet toegestaan om een appartement dat hij of zij huurt door te verhuren, laat staan er winst uit te halen – maar deze inkomsten niet aan te geven - door het ter beschikking te stellen aan derden. En wat met de vereisten waar toeristische logies aan moeten voldoen?

Indien u als verhuurder wordt geconfronteerd met een huurder die, zonder uw toestemming, het gehuurde goed onderverhuurt of ter beschikking stelt via AirBnB of een soortgelijk platform, kan u zich tot de Vrederechter wenden van de plaats waar het gehuurde goed zich bevindt.

De terbeschikkingstelling van een gehuurd goed aan derden vormt een zwaarwichtige en schuldige tekortkoming van uw huurder, die de ontbinding van de huurovereenkomst, de ontruiming van het gehuurde goed, de uitdrijving van de huurder en eventueel de in het goed verblijvende derden, en zelfs de betaling van een bezettingsvergoeding en een wederverhuringsvergoeding kan rechtvaardigen.

Behalve de ontbinding van de huurovereenkomst kan de Vrederechter ook minder verregaande maatregelen nemen zoals het aan de huurder opleggen van een verbod om publiciteit te voeren of het strikt verbod om het huurpand te huur aan te bieden via het internet, zoals de Vrederechter in Brugge destijds al oordeelde.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om Code544 te contacteren!