Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FUQ 7. Kan een verhuurder een woninghuurovereenkomst opzeggen op grond van “eigen gebruik” om er vervolgens zijn beroepsactiviteit in uit te oefenen?

Stel, u bent eigenaar van een mooi huis dat u verhuurt aan een gezin met twee kinderen. U hebt hiervoor een huurovereenkomst afgesloten voor 9 jaar.

U beslist echter om als zelfstandige een activiteit uit te bouwen en u bent op zoek naar een mooi kantoor. U vindt echter niet de ideale locatie maar komt tot het besef dat het mooie huis dat u zelf als verhuurder / eigenaar verhuurt ideaal zou zijn.

Kan u de huurovereenkomst opzeggen op grond van “eigen gebruik”? Immers, u gaat er de facto niet zelf wonen, minstens gaat het overgrote deel van de woning aangewend worden als (uw) kantoor.

Artikel 3 van de Woninghuurwet bepaalt het volgende:

“§ 2. De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot tot in de derde graad. Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen betrekken, dan kan de opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst”.

De Woninghuurwet stelt duidelijk dat u verplicht bent om de woning “persoonlijk en werkelijk te betrekken”.

Deze terminologie is belangrijk aangezien de Woninghuurwet geen melding maakt van een verplichting tot “bewoning”.

Dit betekent in casu dat u wel degelijk kan opzeggen op de voormelde grond, indien u de intentie heeft om (1) “persoonlijk” en (2) “werkelijk” het pand te gaan gebruiken als kantoor. U gaat het immers (3) “betrekken” zoals de wet het voorschrijft.

Let op! U moet kunnen aantonen dat u aan de drie voorwaarden voldoet. Zo is het niet voldoende om uw maatschappelijke zetel in de woning te plaatsen om uiteindelijk ergens anders uw bedrijvigheid uit te oefenen. U zal moeten kunnen aantonen dat naast de maatschappelijke zetel u wel degelijk het pand betrekt aan de hand van bijvoorbeeld facturen van nutsvoorzieningen, diensten die u aanbiedt ter plaatse enz…