Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FUQ 4. Ik huur samen met mijn echtgeno(o)t(e) een appartement. Wat zijn de gevolgen indien we uit het echt zouden scheiden?

Indien beide echtgenoten de huurovereenkomst samen hebben ondertekend, is elk van de echtgenoten gehouden tot de ‘goede uitvoering van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst’, tot de voorziene einddatum ervan. Indien één van beide echtgenoten elders zou gaan wonen en hij of zij wil niet meer gehouden zijn tot de  verplichtingen die op hem of haar rusten in het kader van de huurovereenkomst, zal hij of zij de huurovereenkomst moeten opzeggen en dit overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst en / of bepalingen van de wet. Deze opzeg is van groot belang in het kader van artikel 222 B.W. dat bepaalt dat echtgenoten hoofdelijk (ieder voor het geheel) gehouden zijn tot iedere schuld die ‘ten behoeve van de huishouding’ wordt aangegaan. Huurgelden en huurlasten worden als huishoudelijke schulden aanzien. Dit heeft voor gevolg dat de verhuurder, bij niet betaling van de huurprijs door één van de echtgenoten, de verhuurder deze gelden ook zal kunnen kan recupereren bij de andere echtgenoot, en dit zolang het huwelijk niet (officieel) ontbonden is. Indien één van de echtgenoten de huurovereenkomst heeft ondertekend, zal echter ook dezelfde regel gelden.  Immers, de echtgenoot die niet ondertekende, kan ingevolge het huwelijk, aanspraak maken op de rechten die uit een huurovereenkomst voortvloeien.  Dit geldt dan ook in de omgekeerde richting, voor de verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst.  Ook de echtgeno(o)t(e) die de huurovereenkomst niet heeft ondertekend zal aldus gehouden zijn tot naleving van alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Deze regel zal ook gelden zolang de het huwelijk niet (officieel) is ontbonden.  Hoe lang de echtgeno(o)t(e) die de gezinswoning heeft verlaten, gehouden blijft, hangt af van situatie tot situatie.  Hierover is de rechtspraak meer verdeeld.