Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FUQ 3. Ik huur een appartement en mijn partner wenst bij mij in te trekken, kan dit zomaar en moet ik iets doen?

Indien de huurovereenkomst initieel door één van beiden werd gesloten (en ondertekend) en tijdens de looptijd van de huurovereenkomst wenst je partner samen met jou in het gehuurde goed te wonen, dan dient dit aan de verhuurder te worden gemeld. Op een aantal vlakken brengt ‘deze intrek’ namelijk gevolgen met zich mee. Vooreerst dient er een onderscheid te worden gemaakt al naargelang je met je partner gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend bent. Indien je gehuwd bent of het statuut van ‘wettelijk samenwonend’ hebt, heeft dit tot gevolg dat alle opzeggingen, kennisgevingen en exploten met betrekking tot de huurovereenkomst van ‘voornaamste gezinswoning’ aan elk van de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners afzonderlijk moet worden betekend of, in het omgekeerde geval, van hen gezamenlijk moet uitgaan. Indien je dus wettelijk samenwoont in het gehuurde pand of indien het gehuurde goed voor u als voornaamste gezinswoning dient, dient een opzeg, om geldig te worden betekend, aan beide partners afzonderlijk te worden gericht of dient een opzeg van de huurovereenkomst van jullie gezamenlijk uit te gaan. Een eventuele ongeldigheid van een opzeg die door de verhuurder wordt gegeven aan slechts één van de echtgenoten / wettelijk samenwonende partners, kan door de huurder(s) slechts opgeworpen worden indien deze laatste(n) de verhuurder effectief in kennis hebben gesteld van het huwelijk / verklaring van  wettelijke samenwoning. Met andere woorden, de echtgenoot of partner die zijn rechten wil doen gelden, moet de verhuurder op de hoogte brengen van zijn of haar huwelijk of van de wettelijke samenwoning en van zijn hoedanigheid van huurder. Om eventuele discussie te vermijden kan je dit best per aangetekende brief melden aan je verhuurder. Ingeval van feitelijke samenwoning verwerven enkel de ondertekenaars van het huurcontract huurrechten en zullen enkel zij gehouden zijn tot naleving van de verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.