Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FAQ 3. Wat is het verschil tussen een al dan niet geregistreerde huurovereenkomst?

3.1.
De registratie van huurovereenkomsten is een formaliteit dat wordt opgelegd door de bepalingen van het fiscaal recht.

De registratie van de huurovereenkomst heeft echter wel belangrijke gevolgen. De registratie geeft de huurovereenkomst “vaste datum”, wat het tegenstelbaar maakt ten opzichte van derden en namelijk, tegenover bijvoorbeeld de koper van het gehuurde goed. Naast de huurder en de verhuurder kan, in geval van registratie, niemand het bestaan van de huurovereenkomst ontkennen.


Hierbij merken wij op dat met de huurovereenkomst, ook alle bijlagen moeten worden geregistreerd, bv. de addenda met de aangebrachte wijzigingen aan de huurovereenkomst of de plaatsbeschrijving,….


Deze formaliteit houdt in dat de partijen steeds één extra origineel (zie FAQ 2) dienen te voorzien om voor te leggen aan het registratiekantoor van de plaats waar het goed gelegen is.


Alle praktische informatie in verband met de registratie is terug te vinden op de website van de Federale overheidsdienst Financiën via volgende link: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren_-_verhuren/registratie_huurcontract 


De registratie van contracten van huur, onderhuur of overdracht van huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of een persoon is kosteloos.


3.2. Wie moet de huurovereenkomst laten registreren, binnen welke termijn en wat zijn de sancties?


Hiervoor moet men een onderscheid maken tussen huurovereenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2007 en deze afgesloten vanaf 1 januari 2007:

  • Voor huurovereenkomsten die dateren van voor 1 januari 2007, ligt de verplichting tot registratie bij de beide partijen.
  • De huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2007 moeten worden geregistreerd door de verhuurder. De verhuurder moet deze plicht binnen de twee maand volgend op het afsluiten van de huurovereenkomst vervullen.

Indien de registratie van de huurovereenkomst niet binnen de wettelijke termijn is gebeurd, dan kan de verhuurder een boete krijgen.


Als de verhuurder het contract niet laat registreren dan kan de huurder dit ook altijd zelf doen. 


Heeft de verhuurder nagelaten het nodige te doen én is er sprake van een huurovereenkomst voor 9 jaar, verkrijgt de huurder het recht om een einde te maken aan deze huurovereenkomst zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen en zonder een vergoeding te betalen. De opzegging zal dan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.  Deze regeling geldt uiteraard alleen zolang het huurcontract niet is geregistreerd.