Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FAQ 17. Welke zijn de andere mogelijkheden om een huurovereenkomst te beëindigen?

a. De foutieve niet-uitvoering

 

Indien de huurder of verhuurder de verplichtingen die hem in de huurovereenkomst of door de regelgeving worden opgelegd niet nakomt, kan de tegenpartij deze laten oproepen of laten dagvaarden voor de vrederechter om:

  • ofwel, de volledige en eenvoudige uitvoering van het contract te vragen;
  • ofwel de ontbinding van het contract en bovendien, in beide gevallen, schadevergoeding en interesten eisen.

Dit is de toepassing van een algemeen principe

van het verbintenissenrecht.

 

b. Verbreking met wederzijdse toestemming


De partijen kunnen ook steeds overeenkomen om de huurovereenkomst vroegtijdig, d.w.z. vóór de normale einddatum, te beëindigen.

Gelet op het verplichtend karakter van de bepalingen van de huurwet is het nochtans aangewezen om dit akkoord schriftelijk te bevestigen om een eventuele latere betwisting te vermijden.


c. Wat als het verhuurde goed tenietgaat door toeval?

Wanneer de woning tijdens de huurovereenkomst door toeval geheel is tenietgegaan (bv. door een brand na een blikseminslag), is de huurovereenkomst automatisch ontbonden.

Wanneer de woning door toeval gedeeltelijk teniet is gegaan (bv. door een overstroming en vochtproblemen in de kelder), kan de huurder afhankelijk van de omstandigheden:

  • vermindering van de huurprijs vragen;
  • ontbinding van de huur vorderen.

In geen van beide gevallen moet de verhuurder een schadevergoeding betalen.