Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FAQ 12. De huurwaarborg

12.1 Regeling bij huurovereenkomsten die gesloten werden vóór 1 januari 2019
Partijen kunnen overeenkomen dat de huurder een huurwaarborg stelt tot zekerheid van de goede uitvoering van de huurovereenkomst. Dit is niet verplicht maar wordt aangeraden.
De huurwaarborg kan op verschillende manieren worden gesteld:
 • De huurwaarborg wordt gestort op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder, bij een financiële instelling. In dit geval mag de waarborg niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan twee maanden huur.
 • De huurwaarborg wordt gesteld door middel van een bankwaarborg, waarbij de huurder deze in schijven kan afbetalen (met een maximumduur van drie jaar) aan de financiële instelling (waar de huurder zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort). De waarborg mag ook niet hoger liggen dan een bedrag gelijk aan drie maanden huur.
 • De huurwaarborg wordt gesteld door middel van een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling. Het OCMW dient hiertoe een verzoek in te dienen bij de financiële instelling. Ook in dit geval mag de waarborg maximum een bedrag gelijk aan drie maanden huur omvatten.
De huurwaarborg en de interesten worden bij het einde van de huurovereenkomst overgemaakt aan de huurder, voor zover hij al zijn verplichtingen is nagekomen.
De huurwaarborg kan echter alleen worden vrijgegeven (in het voordeel van welke partij ook) indien:
 • een schriftelijk akkoord van de huurder en de verhuurder hiervoor werd opgemaakt na het beëindigen van de huurovereenkomst;
 • een afschrift van een rechterlijke beslissing wordt voorgelegd.

12.2 Regeling bij huurovereenkomsten die gesloten werden na 1 januari 2019
Ook voor huurovereenkomsten voorziet het Vlaams Woninghuurdecreet een mogelijkheid tot het stellen van een huurwaarborg. Partijen kunnen dus overeenkomen dat de huurder een huurwaarborg stelt tot zekerheid van de goede uitvoering van de huurovereenkomst. Dit is niet verplicht maar wordt aangeraden.
Indien de verhuurder een huurwaarborg vereist, dan moet hij de volgende regels respecteren: 
 • De huurwaarborg mag nooit meer bedragen dan drie maanden huur én
 • De huurwaarborg kan enkel worden samengesteld op één van de manieren die het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet.
De huurwaarborg kan op verschillende manieren worden gesteld:
 • De huurwaarborg wordt gestort op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder. In tegenstelling tot de huurovereenkomsten die gesloten werden vóór 1 januari 2019 mag de waarborg hier wel een bedrag bedragen dat gelijk is aan drie maanden huur.
 • De huurder kan een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling op zijn naam stellen.
 • De huurwaarborg wordt gesteld door middel van een bankwaarborg via een typecontract tussen het OCMW en een financiële instelling.
 • De huurwaarborg kan ook gesteld worden door een borgstelling. De huurder kan iemand anders vragen om zich borg te stellen voor zijn huurdersverplichtingen. Deze vorm is enkel toegestaan als de verhuurder ermee akkoord gaat.
Net zoals bij de huurovereenkomsten die werden gesloten voor 1 januari 2019 kan de huurwaarborg slechts alleen worden vrijgegeven indien: 
 • Er een schriftelijk akkoord van de huurder en verhuurder werd opgemaakt na het beëindigen van de huurovereenkomst;
 • Er een afschrift van een rechterlijke beslissing wordt voorgelegd.
Het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet daarnaast nog in een oplossing voor huurders die moeilijkheden hebben om een waarborg van drie maanden huur te betalen, namelijk de huurwaarborglening. Huurders kunnen terecht bij het Vlaams Woningfonds om te bekijken of ze in aanmerking komen voor dergelijke renteloze huurwaarborglening. U vindt meer informatie over de huurwaarborglening op de website van het Vlaams Woningfonds: www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening.