Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FAQ 11. Welke bijlagen moeten aan de huurovereenkomst worden gevoegd?

In het koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van de huurwet (B.S. 21 mei 2007), is voor elk van de drie gewesten een bijlage vastgelegd die verplicht dient te worden gevoegd aan iedere huurovereenkomst dat na 18 mei 2007 wordt afgesloten.

Deze bijlage bevat ter informatie van de huurder en de verhuurder een uitleg omtrent een aantal belangrijke aspecten van het woninghuurrecht.

Daarnaast moet bij elke huurovereenkomst dat na 18 mei 2007 wordt afgesloten ook een kopie worden gevoegd van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Let op! Hierbij is het van belang te vermelden dat deze bijlagen niet meer vereist zijn voor de woninghuurovereenkomsten die in Vlaanderen gesloten werden vanaf 1 januari 2019. Deze huurovereenkomsten vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Het decreet schrijft voor dat de huurovereenkomst moet verwijzen naar een vulgariserende toelichting. Deze toelichting bevat informatie over diverse gegevens die belangrijk zijn bij het sluiten van een huurovereenkomst.