Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FAQ 10. De plaatsbeschrijving

10.1. Bij intrede en tijdens de huurovereenkomst

De plaatsbeschrijving dient plaats te vinden ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning en zij dient bij de huurovereenkomst te worden gevoegd.

De huurder en de verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken of ze kunnen ook beslissen (samen of elks apart) beroep te doen op een deskundige (landmeter-expert in onroerende goederen, architect...).

In alle geval moet de plaatsbeschrijving:

  • opgesteld worden in aanwezigheid van huurder en verhuurder;
  • gedateerd en ondertekend zijn door de huurder en verhuurder;
  • gedetailleerd zijn, d.w.z. dat alles tot in de detail wordt vermeld.

Indien één van de partijen weigert over te gaan tot het uitvoeren van deze plaatsbeschrijving, kan de andere partij zich altijd wenden tot de vrederechter om een deskundige te laten aanstellen voor het opmaken van de plaatsbeschrijving.

Indien een plaatsbeschrijving werd opgesteld bij de aanvang van de verhuring en in de loop van de overeenkomst belangrijke wijzingen aangebracht worden aan het gehuurde goed, kan een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving worden opgemaakt.

10.2. Aan het einde van de huurovereenkomst

10.2.1 Huurovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2019

Indien er geen plaatsbeschrijving werd uitgevoerd, wordt de huurder geacht het gehuurde goed ontvangen te hebben in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst. De bewijslast van het aanbrengen door de huurder van enige schade aan het gehuurde goed, zal in hoofde van de verhuurder dan ook zwaar en moeilijk zijn.

Indien er een gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, moet de huurder het gehuurde goed teruggeven in de staat waarin hij het volgens die plaatsbeschrijving heeft ontvangen, tenzij uiteraard de schade die werd aangebracht ingevolge ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.

10.2.2 Huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019

Op het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder of de huurder aan de tegenpartij vragen om opnieuw (op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening) een plaatsbeschrijving op te maken. Dit dient ten laatste te gebeuren op het ogenblik waarop de verhuurder de teruggave aanvaardt van de sleutels van de woning.

Net zoals bij het begin van de huur kunnen beide partijen deze plaatsbeschrijving ofwel zelf opmaken of door een deskundige laten opmaken.

In welke staat de huurder de woning moet teruggeven, zal afhangen van of er bij het begin een plaatsbeschrijving werd opgemaakt.

  • Indien er bij het begin van de huurovereenkomst een gedetailleerde plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder de woning teruggeven in de oorspronkelijke staat zoals beschreven in die plaatsbeschrijving.
  • Indien er bij het begin van de huurovereenkomst geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, dan moet men aannemen dat de woning nog altijd in haar oorspronkelijke staat is zoals bij het begin van de huur.