Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

Disclaimer

Deze website is eigendom van “Code 544 De Eigenaar – Le Propriétaire vzw”

Contactgegevens

Code 544 De Eigenaar – Le Propriétaire vzw (hierna: “Code 544” verkort)
Godefriduskaai 22,
2000 Antwerpen, Belgium

Email: info@code544.be

Tel: 03/500.544.0
Ondernemingsnummer: 0642.779.606
BTW: BE0642.779.606

Door de toegang tot en het gebruik van de website van Code 544 verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Code 544 die u terugvindt op de website (u kan ze opslaan en afdrukken) en waarvan u een kopie kan opvragen aan Code 544.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Code 544 of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Code 544 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Code 544 de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten, na melding ervan door de Klant of gebruiker van de website.

Code 544 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik, het misbruik, de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op info@code544.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Code 544 geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Code 544 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Code 544 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Code 544 verwijst tevens expliciet naar de ODR-Verordening nr. 524/2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen en naar de mogelijkheid om geschillen buitengerechtelijk te regelen. Hiervoor verwijst Code 544 naar het ODR platform te raadplegen op: http://ec.europa.eu/consument/odr.

Privacybeleid

Code 544 hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Code 544, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: het klantenbeheer, de verwerking van een bestelling of een verzoek, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,….

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Code 544 De Eigenaar – Le Propriétaire, Godefriduskaai 22, 2000 Antwerpen of via info@code544.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig, kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Code 544 De Eigenaar – Le Propriétaire, Godefriduskaai 22, 2000 Antwerpen of via info@code544.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven, dit alles in het kader van – en binnen de grenzen van gerechtvaardigde verwerking, proportionaliteit en het doel waarvoor de website en het platform (online dossiers van de gebruiker) voor de klant of de gebruiker dienen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Code 544 heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Code 544 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Code 544 kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Code 544 website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Code 544 website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 (0)3/544…………… of per email op info@code544.be.

Uw huurmogelijkheden berekenen?

Doe de huurbarometertest!

Lid worden?

Bekijk hier onze formules

Reeds lid?

Ga naar uw online dossiers

Een afspraak maken?

Contacteer ons